Địa chỉ: 51/24 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP. HCM

      SĐT: 091 336 65 330337 138 768

   Email: bscaothanhngoc@gmail.com

GIỜ LÀM VIỆC:
17h00 đến 19h00
Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu
Copyright ©2023 PGS.TS.BS. CAO THANH NGỌC. All Rights Reserved